Vi ved fra Gallup internationales studier med Don Clifton og Marcus Buckingham ved roret, at medarbejdere som har deres toptalenter i spil levere mere end dem som ikke har. Vi ved også at kun en femtedel af medarbejderne har deres top 3 talenter i spil, så der er virkelig et stort potentiale at opnå alene ved at få kendskab til dine teammedlemmers talenter.

Men hvordan ved du om dine medarbejdere har deres talenter i spil?

Overordnet set så giver det energi at have vores talenter i spil mens det dræner os for energi, når vi ikke har mulighed for at bruge os selv og vores talenter.

Så derfor skal du som leder holde øje med om dine medarbejdere har deres talenter i spil.

Det gør du selvfølgelig ved at tale med dine medarbejder om deres motivation og engagement. De er jo de bedste til at mærke det.

Derudover kan I få taget en talenttest, så medarbejderen og du som leder får et sprog for talenterne og et værktøj at arbejde ud fra. Læse mere HER

Alternativt kan du holde øje med følgende:

Gode indikatorer på at din medarbejder har sine talenter i spil


1. Når din medarbejder er begejstret og FYLDT med energi

Når en medarbejder har et eller flere af sine talenter i spil vil han ofte opleve stor begejstring og føle sig i flow. Det føles nemt og meningsfyldt at udføre opgaverne. Du vil opleve engagerede og motiverede medarbejdere, når de har deres talenter i spil. Vi oplever at kunne arbejde mere og have flere timer i døgnet og føler sig mindre stresset.

2.Når dine medarbejder oplever det giver mening

Når du oplever at dine medarbejder føler at ”det I har gang i” i teamet giver mening for dem, er det typisk også et udtryk for at de har deres talenter i spil. Når tingene giver mening føler de føler sig stimuleret. Meningsdannelse er meget vigtigt for os når vi skal flytte os. Vi skal forstå før vi kan gå (flytte os). Hvis dine medarbejdere ikke vil med, så er det typisk fordi de ikke forstår det der sker udfra deres talenters logik.

3. Er når de gør noget selvom du har bedt dem om at lade være.

Det er en naturlov at vi forsøger at bringe vores talenter i spil, der hvor vi øjner en åbning for det. Når vi har muligheden for at bringe vores talenter i spil, så er det næste umuligt at lade være. Det er dog ikke altid at det er imødeset med begejstring fra vores omverden. SÅ din opgaver som leder er af finde ud af hvordan du kan hjælpe din medarbejder med at balancere sit talent (der hvor det er for meget af det gode) samt hvor du kan bruge det konstruktivt. Find ud af hvor du kan bruge det positivt, som i andre sammenhæng er negativt. Et talents nytteværdi afhænger af konteksten.

4. Der hvor de er anderledes end resten af teamet

Når et teammedlems talenter ikke ligner resten af teamet er der en stor sandsynlighed for at nogle (og måske også dig selv som leder) kan have en allergi på dem. Især hvis det er vores egne non-talenter de repræsenterer. Hvis teammedlemmet altid har nej-hatten på mens resten af teamet ofte har ja-hatten på, kunne det være det vurderende talent som er på spil. Hold øje med hvor I jeres fødekæde I kan have gavn af dette talent og bring det i spil her.

Gode indikatorer for at dine medarbejdere er i gang med at bruge deres NON-talenter

De føles tunge og energiforladte

  • Det der bliver produceret er upræcist og måske fejlbehæftet
  • Der sker ingen udvikling eller innovation
  • Det er svært at få afsluttet

Vil I i gang med at arbejde talentbaseret med jeres team, så tøv ikke med at ringe på telefon 31317244 eller skriv til anne@talentconsult.dk