• Performanceudvikling

Fastholder I gode medarbejderes engagement?

Kompetente og motiverede medarbejdere er altafgørende for en virksomheds konkurrenceevne. Derfor er det vigtigt, at virksomheden til enhver tid har fokus på, hvordan en enkelte medarbejder stimuleres og motiveres. Dygtige og ambitiøse medarbejdere har brug for at opleve en mulighed for udvikle sig.

Et individuelt udviklingsforløb med TALENT Consult kan være lige præcis det, din medarbejder står og mangler for at føle en størst mulig udnyttelse og optimering af egne kompetencer.

Forløbet giver din medarbejder en forståelse for, hvor medarbejderen er mest effektiv, engageret og motiveret. Medarbejderen får et sprog til hvad han/hun er god til, og hvor hans/hendes hjerne har let ved at fungere. Vi afdækker, hvilke opgaver og ansvarsområder, der gør, at deres toptalenter bringes i spil.

Forløbet afdækker, hvor den enkelte medarbejder har noget særligt at bidrage med, og hvilke arbejdsopgaver og arbejdsomstændigheder, der er et godt match til dem. Når vi er bevidste om vores talenter, har vi mulighed for at bringe os selv bedre i spil og opnå større arbejdsglæde og bedre resultater.

Hjælper jer med fastholdelse af de dygtige medarbejdere

Der flere gode grunde til at investere i et udviklingsforløb for den enkelte medarbejder. Hos TALENT Consult har vi særlig erfaring med at rådgive virksomheder inden for de økonomiske og tekniske fag. Her har man ofte medarbejdere med høj specialiseret faglig viden, og det kræver et stærkt og konstruktivt samspil med ledelsen at fastholde motivation og gejst.

Alle organisationer er afhængige af at kunne tiltrække, fastholde og udvikle deres talenter, men det er mindst ligeså vigtigt at I gør end indsats få at få identificeret jeres talenter.

– Anne Brink Frederiksen; ledelsesrådgiver, talentekspert og managementkonsulent

TALENT Consult ser altid på udviklingsmuligheder og samspil med lederen, når vi arbejder med rådgivning af den enkelte. Vi afdækker de barrierer, der kan være for motivationen til at blive i virksomheden. Det er for eksempel det psykiske arbejdsmiljø. Om medarbejderen oplever at blive set og anerkendt for sine talenter. Rammevilkår for at topperforme og ikke mindst opgavernes indhold.

Alt sammen for at sikre, at de eftertragtede medarbejdere fastholdes og ikke begynder at se sig om efter nye udfordringer i en tid, hvor ledigheden er meget lav. Alle organisationer er afhængige af at kunne tiltrække, fastholde og udvikle deres talenter, men det er mindst ligeså vigtigt, at I gør en indsats få at få identificeret jeres talenter.

Fem gode grunde til at vælge et 1:1 sparringsforløb for den enkelte medarbejder

  • Opnåelse af større selvindsigt og selvledelse
  • Afklaring af mål
  • Afklaring af talenter og udfordringer
  • Bevidsthed om, hvilke roller og opgaver, man konkret har
  • Retningslinier og guide til at bruge egne talenter bedst muligt

Anne Brink Frederiksen

Ledelsesrådgiver, talentekspert og managementkonsulent

Oxford Allé 21
2300 København S

+45 31 31 72 44

anne@talentconsult.dk