• Rekrutteringsrådgivning

Hvordan tiltrækker I den rette medarbejder – og er I sikre på, at det er den rette?

At ansætte en ny medarbejder er både en dyr og tidskrævende proces. Al erfaring viser, at det betaler sig at investere betydelige ressourcer i rekrutteringsprocessen.

Ansættelsen af en ny medarbejder er en investering i virksomhedens fremtid, og det kan være dyrt at ansætte den forkerte. En god rekrutteringsproces med gode værktøjer kan bidrage til at få rekrutteret den bedst egnede kandidat til jobbet og få de øvrige kandidater til at føle, at de er blevet behandlet ordentligt. Det bidrager også til et godt image for virksomheden og påvirker muligheden for at få de bedste ansøgere – også i fremtiden.

Virksomheders indtjening påvirkes direkte af deres evne til at tiltrække, vurdere, udvælge og fastholde de rette medarbejdere. Og rekruttering er en faglig disciplin og en vigtig proces, da jeres medarbejdere er afgørende for driften og væksten i virksomheden.

Der er få steder, hvor du som leder har mulighed for at skabe den ønskede udvikling i organisationen, som når du ansætter nye medarbejdere

– Anne Brink Frederiksen; ledelsesrådgiver, talentekspert og managementkonsulent

Fire gode grunde til at få hjælp til rekrutteringsprocessen

1. Din tid er kostbar
Vi skal alle bruge vores tid og ressourcer, der hvor vi er bedst – og en rekrutteringsproces er en tidskrævende proces. Som leder har du nok at se til og må sikre dig, at du bruger din tid rigtigt. Ved at modtage hjælp til jeres rekruttering bliver hele den administrative del og den indledende kommunikation klaret for jer. Her får du et forløb, hvor du sikres en høj kvalitet og vellykket rekruttering, og du kan blot nøjes med at deltage i kandidatsamtalerne og beslutningsprocessen.

2. Rådgivning og sparring i hele forløbet
En rekrutteringsproces kræver et trænet og skarpt øje til at spotte alt det, der ligger mellem det, der bliver sagt til samtalerne og i realiteterne. Hos TALENT Consult får du en konsulent med lang erfaring inden for rekruttering af nogle af landets mest efterspurgte medarbejdere. Det er blandt andet inden for den tekniske og eksport-branchen. Her får du en rådgiver, som kan give dig en kvalificeret sparring omkring den svære beslutning, hvor vi ser på både de faglige kvalifikationer såvel som de menneskelige. Du får en rådgiver, der står dig bi og sikrer, at samtalerne har det rigtige indhold.

3. TALENT Consult har værktøjerne
Talentindikator-testen er med til at validere det, som kandidaten fortæller og formulere spørgsmål omkring det, du er i tvivl om. Talenttesten fortæller, hvor kandidaten har noget særligt at bidrage med, og hvilke arbejdsopgaver og arbejdsomstændigheder, der er et godt match til kandidaten. Dermed får I fra start et godt billede af, om kandidaten er et match til jeres virksomhed. Det hjælper jer med at komme i dybden med rekrutteringen og gør, at du kan føle dig tryg ved den beslutning, der træffes.

4. Hjælp til at stille de ’svære’ spørgsmål ved samtalen
Ved en grundig jobsamtale skal der sommetider stilles nogle svære spørgsmål. Det kan være spørgsmål, som går tættere på, end du som leder har lyst til at spørge om, når du samtidig fremadrettet vil sikre den gode relation. Det er ofte spørgsmål, som i sidste ende kan vise sig at være helt afgørende for, om I ønsker at ansætte kandidaten. En fordel ved at få ekstern assistance i rekrutteringsprocessen er, at man til samtalen har en tredjeperson, som alene har til formål at stille skarpt, og som ikke har noget i klemme i forhold til den efterfølgende relation.

Anne Brink Frederiksen

Ledelsesrådgiver, talentekspert og managementkonsulent

Oxford Allé 21
2300 København S

+45 31 31 72 44

anne@talentconsult.dk