• Talentbaseret teamudvikling

Bruger du dit teams talenter på bedste vis?

Alle medarbejder performer bedst, når de kender deres talenter. Når man ved, hvor man topperformer, og hvor de individuelle udfordringer ligger, så øges bevidstheden om, hvordan man kan bruge sig selv bedst muligt og bidrage bedst til teamet.

Hos TALENT Consult har vi mange års erfaring i dels at afdække dine medarbejders talenter, men også at balancere gruppedynamikken og styrke den enkelte i sin rolle og derigennem sikre det bedst mulige samarbejde.

Når teammedlemmerne kender sine egne og hinandens talenter, har I et konkret redskab, som kan bringes i spil, hver gang holdet sættes til de enkelte opgaver

Som talentekspert afdækker vi medarbejdernes talenter, og vi får også sat lys på de udfordringer, der kan være hos den enkelte, som ofte vil påvirke hele teamets samarbejde. Dermed får I en rådgivning til at sætte den bedst tænkelige opstilling på hver opgave.

Chancen for, at der gemmer sig et stort uudnyttet potentiale i din medarbejdergruppe er stor

Fordelene ved at have fokus på talenter er veldokumenterede. Studier fra Gallup International viser, at medarbejdere, som bruger deres talenter i arbejdet, producerer minimum dobbelt så meget, som dem der ikke gør. Ligeledes øges effektiviteten, når medarbejderne har en leder, der forstår at aktivere talenterne hos dem. Samme undersøgelse viser, at størstedelen af arbejdsstyrken ikke anvender deres talenter tilstrækkeligt.

Så chancen for, at der gemmer sig et stort uudnyttet potentiale i din medarbejdergruppe er stor. Efter dette forløb vil der være afklaring af kompetencer i teamet, retning for hvert enkelt medarbejder og en klar strategi for, hvordan du bedst leder teamet.

Du skal vælge talentbaseret teamudvikling når…

  • I står over for større forandringer eller rekrutteringsprocesser
  • Der er problemer i teamet – konflikter i samarbejdet eller svage resultater
  • Alt kører, men du gerne vil sikre fastholdelse af dine medarbejdere og fortsat god drift

Vi skræddersyer et forløb, der passer til jeres organisation, og de udfordringer I står overfor.

Anne Brink Frederiksen

Ledelsesrådgiver, talentekspert og managementkonsulent

Oxford Allé 21
2300 København S

+45 31 31 72 44

anne@talentconsult.dk