• Talenttest

Udnytter du dine talenter på bedste vis?

Talent Indikator© giver en forståelse for, hvor et menneske er mest effektiv, engageret og motiveret. Talenter beskriver, hvad vi er gode til, og hvor vores hjerne har let ved at fungere. Får vi opgaver og ansvarsområder, hvor vi kan bruge vores talenter, finder vi dem motiverende og spændende. Får vi opgaver, som falder uden for disse områder, finder vi dem demotiverende og er dermed mindre effektive.

Talentprofilen fortæller, hvor vi har noget særligt at bidrage med, og hvilke arbejdsopgaver og arbejdsomstændigheder, der er et godt match til os. Når vi er bevidste om vores talenter, har vi mulighed for at bringe os selv bedre i spil og opnå større arbejdsglæde og bedre resultater.

Talent indikator© er udviklet af Biz Consulting og bygger på Gallup Internationals omfattende undersøgelser af, hvilke talenter, der er til stede hos medarbejdere i de virksomheder, som har størst succes. Testen måler på 34 talenter og afdækker dine 9 største talenter.

Talent indikator©

Anvendes i forbindelse med rekruttering, omplacering, leder- og medarbejderudvikling

Talentprofilen fortæller, hvor vi har noget særligt at bidrage med og hvilke arbejdsopgaver og arbejdsomstændigheder, der er et godt match til os.

– Anne Brink Frederiksen; ledelsesrådgiver, talentekspert og managementkonsulent

Alt, hvad vi arbejder med i Talent Consult, står på et fundament af bevidsthed om talenter. Det er byggestenene i de fleste forløb – både individuelle og teambaserede, og vi har god erfaring med også at bruge talenttesten til rekruttering.

Fordelene ved at have fokus på talenter er veldokumenterede. Forskning viser, at medarbejdere, som bruger deres talenter i deres arbejde, producerer minimum dobbelt så meget, som dem der ikke gør. Ligeledes øges effektiviteten, når medarbejderen har en leder der forstår at aktivere talenterne hos dem. Samme undersøgelse viser, at størstedelen af arbejdsstyrken ikke anvender deres talenter tilstrækkeligt. Hvilket betyder, at de fleste mennesker har et uudnyttet potentiale.

Anne Brink Frederiksen

Ledelsesrådgiver, talentekspert og managementkonsulent

Oxford Allé 21
2300 København S

+45 31 31 72 44

anne@talentconsult.dk