Hvis du vil vide hvordan du udnytter dine egne og dine medarbejderes ressourcer optimalt, så læs med her om talenttesten, der giver dig et sprog for, hvor den enkelte er mest effektiv, engageret og motiveret.

Rigtig mange mennesker ved ikke hvad deres talenter er, og har dermed ikke et sprog for hvad de er gode til eller risikerer at undervurdere det, og synes måske de skal være gode til noget andet. Undersøgelser udarbejdet af Gallup viser at det er mindre end 1/3 af arbejdsstyrken der har et sprog til at beskrive deres talenter.

Det er i sig selv ærgerligt idet en stor del af vores selvtillid er koblet op på det vi kan og når vi ikke kender vores talenter, så kan det være svært at få placeret os rigtigt i arbejdssammenhænge. Det betyder at vi ikke er helt skarpe på hvilke opgaver vi er de bedste til at udføre, samt hvilke relationelle konstellationer vi fungerer bedst i. Konsekvensen bliver at vi ofte ender med at bruge en stor del af vores tid på at udføre arbejde, som vi ikke er motiverede for og som lige så godt kunne udføres af en anden. Det skaber ikke de bedste resultater for teamet. Det kan derfor godt betale sig at være nysgerrig omkring hvorvidt dine medarbejdere egentlig føler de er havnet på rette hylde og udfører de opgaver de er bedst til. En talenttest og en testassesment er en effektiv genvej til at komme ind til benet af hvor vi er bedst og hvordan vi udnytter ressourcerne i teamet bedst.

Et fælles sprog og forståelse af den enkelte medarbejder talenter sikrer optimal udnyttelse af jeres ressourcer

For at skabe succes og glæde hos dine medarbejdere på daglig basis er evnen til at bringe deres talenter i spil afgørende. Forskningen viser, at når vi har vores talenter i spil, oplever vi at vores arbejde er værdifuldt og at vi skaber de bedste resultater. Læs mere om talenttesten HER  

Hvad er en talenttest

Talenttesten er et videnskabeligt og veldokumenteret værktøj baseret på Gallups mere end 30 års forskning i talenter. Talenterne er udtryk for styrker og præferencer. Talenttesten identificerer de områder, hvor vi hver især vil kunne udvikle os hurtigst. Talenter er et udtryk for, hvordan vores hjerner er sat sammen og fungerer.  Altså hvor vi hver især har de stærkeste synapser forbundet eller man kan sige, de stiger i hjernen vi har betrådt mest og hvor vi derfor har den hurtigste passage.

Får vi opgaver hvor vi kan bruge disse områder, finder vi dem lette, sjove og spændende. Får vi opgaver der falder uden for disse områder bliver det hårdt arbejde og op ad bakke, og vi risikerer at blive demotiverede og ineffektive. Indenfor den styrkebaserede retning arbejder vi med at udvikle og styrke den enkeltes særlige talentpakke. Det gode er nemlig, at vi alle har masser af talenter, spørgsmålet er bare, om vi forvalter dem hensigtsmæssigt.

Du kan lære dine medarbejderes talenter at kende igennem en talenttest.

Talent-testen fortæller dig, hvor dine medarbejder føler sig stærke, motiverede og engagerede. I får en personlig beskrivelse af, hvad der kendetegner den enkeltes talenter. Vi har hver en unik kombination af talenter der viser, hvor den enkelte har noget særligt at bidrage med og hvilke arbejdsopgaver de har let ved. En talenttest giver dig et sprog for, hvad den enkelte er bedst til og ikke kan lade være med at gøre. Mange fortæller efter en talenttest, at de godt kendte til indholdet, men at de ikke havde noget sprog for det der gør dem særlige.

En TalentTest med feedback hos TalentConsult vil give dig som leder:

  • Overblik over den enkeltes særlige talenter og ressourcer
  • Forståelse af hvad der motiverer og engagerer den enkelte
  • Den enkeltes styrker og blindspots
  • Større selvforståelse generelt

Vælger I at arbejde med TalentConsult omkring jeres team og teamstyrker vil det give jer:

  • Ny viden om hinanden der kan skabe styrket samarbejde
  • Et fælles sprog til at forstå og se hinanden styrkebaseret (også når I er meget forskellige)
  • Forståelse af hvordan man kan bruge sine talenter optimalt og i balance
  • Forebygge stress, fordi I bruger hinanden der hvor I er bedst
  • Vide hvilke roller den enkelte naturligt bidrager bedst med i samarbejde og teams

Er du klar til at bringe dine og teamet ressourcer i spil på et nyt niveau?

Jeg arbejder med at rådgive ambitiøse ledere med at skabe succesfulde teams. Optimere udbytte af teamet ressourcer og sikre fastholdelse og højt engagement.

Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre om, hvordan jeg kan rådgive dig til at bygge endnu stærkere teams og bruge alle ressourcer optimalt på: anne@talentconsult.dk

Du kan følge os på www.talentconsult.dk – eller få inspiration på Linkedin HER

Dejligt du læste med – del gerne bloggen.